ZWANGENDABA HIGH SCHOOL

#ZWANGENDABA HIGH SCHOOL #KULOHLUPHO OLUKHONA LOKUHLUKUMEZWA KWABABALISI NGABO NTOKOLOTSHE.I S.D.C KUBE LABO SOBHUKU BEBELOMHLANGANO LABAZALI BEDIKIDA KABANZI NGALOLU DABA.BAVUMELANA UKUDINGA UMUNTU OZOSUSA LEMIKHOBHO ESIKOLO.KODWA ISIKOLO ASIVALWANGA.ISIKHOMBISA ABABALISI ABAHLUKUMEZEKILEYO NGALESISIGA.KUNGWESIBILI KUSENZAKALA .NGEMINYAKA YABO 87 WAZWAKALA ,LOKHO KWAKUKOMUNYE UMBALISI .ELUPANE SOKWANDILE 2012 SOMGOLO PRIMARY,2014 EKUPHAKAMENI SECONDARY,ZWANGENDABA HIGH SCHOOL.INDABA LE IYAPHAMBILI KUZE KUSUSWE ABABALISI BEKHONU KUHLALA KAHLE .NANSO KUQALA IVIKI BESISITHI UYOTSHILA NANKU KUTHULE AKUKHO OKHULUMA NGAKHO .NGAKUKUPHI KUMBE ABANINI SEBEKUKHUZILE LOKHE SILINDILE

1 thought on “ZWANGENDABA HIGH SCHOOL

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s