ujesu wathi nidwala laphakade .kutsho ibhayibhili .ngamanye amazwi uma ubheka ilizwe le zimbabwe umhlaba wonke yilo elimi/kwakhiwe phezu kwedwala{great zimbabwe emasvingo}thina sinenhlanhla ngelizwe lethu kutsho limiswe phezu kuka jesu #asikhulumeni.!!.ngowakho umbono uthini ngalesi sibusiso?

1 thought on “OPEN DISCUSSION

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s