Ziqhaje ngobutsha bakho .buka u isaac wazithanda uyise wamdingela umfazi.ungalingi u absalom walala lodade waqheda wamzonda okwempilo yake yonke ..nanzelela ungasentshenziswa ngabanye bakho

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s