Monthly Archives: January 2015

SERIES: India

Yoo mr big man

The Sundial Review

2_2048CNV000013-3_2048CNV000031-9_2048lumiere sur sadhou_2048temple patchupatina_2048

Alexis Pazoumian

View original post

Daluka ward 19

Kulohlelo lwe cf ngaphansi kwe cm drr kulabalimi phose abayi 150.izulu alini kahle ,laqala ukuna kancane loku okuphumaya sokusisha njalo#http://cmdrr.peperonity.com
impisi lazo ziyahlupha ziyangena emakhaya zidle lezifuyo okugoqhela inkukhu lemidlwane yezinja .
Ingozi emigwaqweni labantu bayamangala ngelezi zehlakalo