2 thoughts on “C.m.d.r.r

 1. #C.M.D.R.R in southern africa

  malawi ibhekane lohlupho lwama floods,ukushisa kwelanga,amacommitee abo ashintsha kokuphela ledraft yabo lokhe ingaka pasiswa still grey.lamabizo anokushintsha iplan yabo abebewenzile agcine engasebenzie.g 5yrs>3yrs infundiso bayayidinga

  mozambique>kusukela 1975 bengena kuzibuse cbhekane lama floods speacil ku northen districts duze lomfula uzambezi,imbangazwe,amaqhembu azimele wodwa alobunzima ke lapho .ugvt wenza inhlelo nxa sokuvele ingozi
  u.n yangenela nanku ile office yayo.ile commite yayo
  lobuhwac bukhona ke lapha i.m.d ayiko asithi kubanzima kubelengozi lapo kule oposition part khona,ruling part ingakangeneli njalo kungamenyezelwa ingozi ebantwini baphuze umemeze ingozi ngungabi lengozi yilo uhlupho abantu bagcina beseyisa

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s