Daluka ward 19

Kulohlelo lwe cf ngaphansi kwe cm drr kulabalimi phose abayi 150.izulu alini kahle ,laqala ukuna kancane loku okuphumaya sokusisha njalo#http://cmdrr.peperonity.com
impisi lazo ziyahlupha ziyangena emakhaya zidle lezifuyo okugoqhela inkukhu lemidlwane yezinja .
Ingozi emigwaqweni labantu bayamangala ngelezi zehlakalo

1 thought on “Daluka ward 19

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s