Incwadi yokuqala yebhayibheli isitshela ukuthi izinkinga zesintu zaqala kanjani,incwadi ibonisa ukuthi wonke umhlac uyoba yiparadise,noma ingadi enhle,izinhlenye zebhayibheli sezizonke zihlanganisa izinkulungwane zeminyaka yomlando futhi zihlobene ngandlela thile nokwambulela kuka nkulunkulu

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s