My pic

Umoven lo yisakhamuzi edaluka elupane stand 280 duze lesibhedlela se st lukes.usobhuku wakhe ngu vumindaba magagasa ndlovu.phakathi kwemuli yabafana abane lamantombazana amabili,sokwashona ababili amajaha..yena yisigcino kulimuli ,tngwenya uyakhonza kubandla le#church.yababa.johane.wemasowe.peperonity.com,yena ulabantwana abathathu abafana ababili lentombazana eyodwa,uyathanda ukubuka ibhola,ubulembu.ukuxoxa .kwezombangazwe cha.uzelwe ngo1975 ngontulikazi zilishumilane

My pic.

1 thought on “My pic

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s