Sabbath teachings with moven ngwenya

Ngizokulandela nkosi noma yikuphi ngithwale isiphambano njengo jesu ,ngubani ongakumela nokho ,isibindi sakho na ? Yebo ukukholwa okungela misebenzi kufile,kodwa yini wena oyenza ibeluphawu nokubonisa ukuthandaza kwako yikumbatha impahla mihla yonke ukungaphuthi enkonzweni na,mtanenkosi iba iqhawe kukho konke njenga ngali ntombazana ozofunda ngayo kulingcwadi elandelayo noma iphatheke kanjani ngesifo ayidelanga nokho eyayi nenhloso ngakho>happy happy sabbath dayLuke 14:27 (The Cost of Following).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s