Quotes

Moven ngwenya's Blog

Kwakulenyamazana ezibalisa ibhubesi,inyoka,impisi,ingwe.
Bavumela ukusebenza ndawonye,okubalisela ukuzingela .
Kwaqala isilwane wayazingela empeleni babevumelane ukudla okushisayo laye wabuya layo ishisa badla umpisi wayefihla balandelana okwesivumelwano,
kwalandela umpisi mamo umpisi wabuya lenyama ebolileyo ekuqaleni kusayiswa lesi sivumelwano usilwane wathi yena uzonda ukudla okushisayo,unyoka wathi uzonda ukunyathelwa,umpisi wathi uzonda ukusolwa,ungwe wathi uzonda ukukhangelwa kwakusayinelwane ke phansi.
Umpisi sebuye lenyama ebolileyo yiko okwaqala indaba .kwaqala usilwane angithi madoda angathi angidli okuqandayo,esho esola umpisi,umpisi wathi ngathi ngizonda ukusolwa esho ebheka ungwe ,ungwe wathi phezu kwabo ngoba basebembhekile. kwaliwa kelapho unyoka ethule nanko bemnyathela,washo egamula bonke besifa
ingxeba ababe benyathele lona lamfuthela laye wafa eziluma
umbuzo owabuya lokufa ngubani?
Ukweyisana ngokwani ?
Ofuna ubukhulu nguba?

View original post

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s