Category Archives: Gospel with moven ngwenya

Gospel with moven ngwenya

6 Treasures of the Lord’s Prayer.

Is there someone who comes to your mind,a friend or family membe,who would be honored and encouraged by an expression of your love and appreciation?then do something to show it-while the person is still alive

show love to others young and old,encourane them while they are near;for when they’ve gone to their reward,your loudest praise they will not hear

give praise to others while they are here,they wont need it in the hereafter.

Is there someone who comes to your mind,a friend or family membe,who would be honored and encouraged by an expression of your love and appreciation?then do something to show it-while the person is still alive

show love to others young and old,encourane them while they are near;for when they’ve gone to their reward,your loudest praise they will not hear

give praise to others while they are here,they wont need it in the hereafter.

Sabbath teachings with moven ngwenya

Ngizokulandela nkosi noma yikuphi ngithwale isiphambano njengo jesu ,ngubani ongakumela nokho ,isibindi sakho na ? Yebo ukukholwa okungela misebenzi kufile,kodwa yini wena oyenza ibeluphawu nokubonisa ukuthandaza kwako yikumbatha impahla mihla yonke ukungaphuthi enkonzweni na,mtanenkosi iba iqhawe kukho konke njenga ngali ntombazana ozofunda ngayo kulingcwadi elandelayo noma iphatheke kanjani ngesifo ayidelanga nokho eyayi nenhloso ngakho>happy happy sabbath dayLuke 14:27 (The Cost of Following).