Category Archives: Gospel with moven

Sabbath teachings with moven ngwenya

Ngizokulandela nkosi noma yikuphi ngithwale isiphambano njengo jesu ,ngubani ongakumela nokho ,isibindi sakho na ? Yebo ukukholwa okungela misebenzi kufile,kodwa yini wena oyenza ibeluphawu nokubonisa ukuthandaza kwako yikumbatha impahla mihla yonke ukungaphuthi enkonzweni na,mtanenkosi iba iqhawe kukho konke njenga ngali ntombazana ozofunda ngayo kulingcwadi elandelayo noma iphatheke kanjani ngesifo ayidelanga nokho eyayi nenhloso ngakho>happy happy sabbath dayLuke 14:27 (The Cost of Following).

A one-man show doesnt get very far.but nowhere is this truth brought to a higher and more powerful fulfillment than in the body of christ.the scriptures teach us that by God’s design all who are in christ.the christ have been made dependent on one another .we may think we can go it on our own ,butwe cant .we cant fulfill our high calling as members of the body of christ until we all have a vital part to play .we are family we need one another

LORD,HELP US TO OVERCOME OUR STUBBORN PRIDE.TEACH US TO COOPERATE-OUR SAKE AND FOR YOURS

COMING TOGETHER IS A START,KEEPING TOGETHER IS PROGRESS,WORKING IS SUCCESS

#http://movenngwenya.peperonity.com