Category Archives: SCHOOLS

ZWANGENDABA HIGH SCHOOL

#ZWANGENDABA HIGH SCHOOL #KULOHLUPHO OLUKHONA LOKUHLUKUMEZWA KWABABALISI NGABO NTOKOLOTSHE.I S.D.C KUBE LABO SOBHUKU BEBELOMHLANGANO LABAZALI BEDIKIDA KABANZI NGALOLU DABA.BAVUMELANA UKUDINGA UMUNTU OZOSUSA LEMIKHOBHO ESIKOLO.KODWA ISIKOLO ASIVALWANGA.ISIKHOMBISA ABABALISI ABAHLUKUMEZEKILEYO NGALESISIGA.KUNGWESIBILI KUSENZAKALA .NGEMINYAKA YABO 87 WAZWAKALA ,LOKHO KWAKUKOMUNYE UMBALISI .ELUPANE SOKWANDILE 2012 SOMGOLO PRIMARY,2014 EKUPHAKAMENI SECONDARY,ZWANGENDABA HIGH SCHOOL.INDABA LE IYAPHAMBILI KUZE KUSUSWE ABABALISI BEKHONU KUHLALA KAHLE .NANSO KUQALA IVIKI BESISITHI UYOTSHILA NANKU KUTHULE AKUKHO OKHULUMA NGAKHO .NGAKUKUPHI KUMBE ABANINI SEBEKUKHUZILE LOKHE SILINDILE